Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opini�

Dijous, 4 de juliol del 2019

Dia internacional sense bosses de plàstic

Des de Rezero considerem que els esforços s'han de centrar en acabar amb la cultura d'usar i llençar i no només en una substitució per materials menys contaminants (compostables, etc.) o en una millora de la recollida selectiva. La lluita contra la presència massiva de plàstics passa per l'aprovació de lleis i normatives valentes que afavoreixin un canvi d'hàbits de la ciutadania (prohibició de la distribució de bosses amb components contaminants, restricció de la producció i ús d'envasos de plàstic d'un sol ús, foment de la venda a granel i envasos retornables, sistemes de retorn d'envasos, etc.). A més, cal dotar a la ciutadania d'informació i d'eines que li facilitin aquest canvi d'hàbits.
La contribució de Rezero a aquest canvi a nivell de consumidor ha estat el llançament aquest dilluns de l'Interactiu Objectiu #Rezero dissenyat per ajudar a les persones i famílies a emprendre petites accions per reduir la seva producció de residus a casa. Per engrescar la gent i demostrar que els canvis estan a l'abast de tots i totes, hem llançat la campanya Objectiurezero: durant tot el mes de juliol, proposarem 30 minidecisions per motivar la gent a introduir petits canvis a la seva vida quotidiana.


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook