Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 26 de febrer del 2020

La Generalitat constitueix un grup de treball per millorar la gestió dels envasos

La Generalitat ha constituït un grup de treball sobre la millora en la gestió dels envasos, amb l'objectiu de compartir informació i fer un debat sobre aquest tema que estableixi les bases i consideracions per avançar en una millor gestió d'aquest flux de materials i residus i el seu finançament, en el marc de l'economia circular. El grup es constitueix donant compliment a la moció 120/XII del Parlament de Catalunya, relativa als residus plàstics.
 -  -  <br />  <br />


Les consideracions del grup de treball, que presideix la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, es tindran en compte en el text de l'Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya, actualment en procés d'elaboració del text normatiu

L'impuls d'aquest grup per part de la Generalitat s'emmarca també en el compromís del Govern per a fer front a l'emergència climàtica, avançar cap a una economia circular, i reduir els impactes que suposa l'abandonament d'aquests residus al medi.

El grup de treball el formen representants de la Generalitat, del món empresarial i sindicats, del sector de la distribució i de l'envasat, dels sistemes integrats de gestió de residus (SIG), i del món associatiu i ambiental. Està previst que es reuneixin cada quinze dies i que arribin a conclusions abans de l'estiu.

El Grup de treball és un espai per a compartir informació i copsar l'opinió de les diverses organitzacions i entitats que el Govern podrà tenir en compte en el moment de la redacció de la nova llei. Així mateix es podran exposar els compromisos d'assumir de forma voluntària mesures, estratègies i objectius que vagin en la línia de la millora dels envasos i els seus residus.

Els objectius del Govern en matèria d'envasos i plàstics
Les prioritats de la Generalitat en l'àmbit s'orienten a: donar compliment als objectius de les directives comunitàries,lluitar eficaçment contra l'abandonament de plàstic al medi (terrestre i aquàtic) reduint la seva afectació sobre el medi ambient i els ecosistemes i també sobre la salut de la població, contribuir des de l'àmbit de la gestió dels envasos i del plàstic a combatre la crisi climàtica, i avançar de forma efectiva cap a l'economia circular en el sector dels envasos en general i del plàstic en particular.

Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook