Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Ecofont

Ecofont

Ecofont es una tipografia desenvolupada per Spranq amb l'objectiu de reduir la tinta que s'utilitza en la impressió de documents, aquesta senzilla idea es responsable d'aconseguir un estalvi del 20% en la tinta que es fa servir sense perdre contrast ni qualitat.

A part de ser una tipografia ecològica també es sostenible, ja que es totalment gratuïta i de codi obert, així tothom pot utilitzar-la i reduïr així la quantitat de tinta que es fa servir, a la vegada reduim el cost de impresió, així doncs tenim un producte que es bo per la economia, bó per la societat i bó per el medi ambient, ii el resultat es una tipografia totalment sostenible.

 -  -  -  -

Els nostres documentsTots els nostres documents estàn pensats per a ser sostenibles, ja que hem adaptat varies mesures per aconseguir-ho:

Utilitzem la ecofont per a estalviar fins a un 25% de tinta en la impressió del text.

Els logotips i les imatges tenen només una opacitat del 75% per tal d'estalviar un 25% de tinta en la seva impressió.

El text principal del document és de color gris fosc concretament un 75% de tinta negre, que esn permet estalviar encara més tinta.

A més intentem aprofitem sempre el màxim d'espai del document per a estalviar paper, evitant deixar uns marges exageradament grans.

Totes aquestes mesures juntes poden suposar un estalvi aproximat d'un 35% de l'impacte ambiental, comparat amb la creació generalitzada de documents digitals.

Es clar que decidir si cal imprimir o no el document ho deixem a la teva lliure elecció, i confiem en que valoris l'esforç de fer-ho aprofitant les dues cares del paper.