Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 3 de juny del 2020

L'avantprojecte de Llei de Residus del govern espanyol limita el plàstic d'un sol ús pel 2021

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei de residus que limita l'ús de plàstic d'un sol ús. El text, presentat pel ministeri per a la Transició Ecològica, prohibeix a partir del juliol de 2021 la venda d'articles no reutilitzables, com coberts, gots, palletes o bastonets i crea un impost de caràcter indirecte als envasos de plàstic d'un sol ús que gravarà la seva fabricació, importació i adquisició intracomunitària. L'avantprojecte també introdueix un objectiu de reducció d'un 15% de la generació de residus en relació amb les dades del 2010 d'aquí al 2030. Paral·lelament, l'executiu espanyol també ha aprovat l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular i un decret sobre el trasllat de residus.
El text també estableix que partir del 2023 els bars i restaurants tindran l'obligació de servir aigua de l'aixeta gratis

La vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha destacat en roda de premsa després del Consell de Ministres que aquest paquet legislatiu és un "pas important" i s'adapta a les recomanacions de la UE. De fet, la nova normativa, que ve a substituir la del 2011, sobreposa a l'ordenament jurídic espanyol les directives europees del paquet d'economia circular i les de plàstics d'un sol ús. Entre aquestes normatives hi ha la prohibició, a partir del 2023, de distribuir de manera gratuïta gots de plàstic d'un sol ús i recipients per a aliments preparat o de consum immediat, pels quals l'establiment haurà de cobrar. La mesura pretén reduir en un 50% la comercialització d'aquest tipus d'envasos el 2026 i en un 70% el 2030, respecte al 2022, que serà l'any anterior a la implantació de la prohibició.

Es prohibeixen els bastonets de cotó, i els coberts, plats, palletes i agitadors de begudes de plàstic a partir del juliol del 2021

També en la línia de la normativa europea, l'avantprojecte recull que a partir del juliol del 2021 quedarà prohibida la introducció al mercat d'una sèrie de productes de plàstic d'un sol ús, com els bastonets de cotó (excepte per a l'ús en l'àmbit sanitari), coberts, plats, palletes i agitadors de begudes. També està prevista la prohibició de introduir al mercat els palets destinats a subjectar globus, tret dels que es destinin a usos industrials i professionals, i els recipients i gots per a aliments i begudes fets de poliestirè expandit, inclosos els taps i tapes. El text també recull la prohibició d'altres productes de plàstic fabricat amb substàncies oxodegradables i l'ús de cosmètics i detergents que continguin microplàstics afegits intencionadament.

Reducció de les botelles de plàstic

Pel que fa a es ampolles de plàstic, el text fixa uns objectius de recollida separada en dues etapes, la primera el 2025, en que s'haurà de recollir separadament el 77% del pes de les ampolles respecte al que s'hagi introduït al mercat, i la segona el 2029 quan el percentatge haurà d'augmentar fins al 90%. Per reduir el consum d'envasos, la normativa recull que les administracions públiques adoptin mesures per reduir el consum d'aigua embotellada a les seves dependències amb fonts d'aigua potable i envasos reutilitzables, tot i que permet que als centres sanitaris i educatius es continui¨comercialitzant envasos d'un sol ús. I pel que fa a l'hostaleria i a la restauració, el text recull la obligatorietat dels bars i restaurants d'oferir als seus establiments la possibilitat de consumir aigua no envasada de manera gratuïta i complementària. Pel que fa als residus, l'objectiu que fixa és reduir el pes dels residus produïts respecte el 2010 en un 13% el 2025 i en un 15% el 2030.
Encara pel que fa a la reducció de les ampolles i envasos de plàstic, ekl text no parla de sistemes de retorn i recollida d'envasos en la línia de les iniciatives que fiuncionen a països com Alemània, per exemple, i d'algunes proves pílot fetes en territori espanyol i que han funcionat be.

Pel que fa a la resta de residus, el text marca objectius per fomentar la reutilització i el reciclatge i fixa un calendari d'implantació per a noves recollides separades. Respecte la recollida de residus orgànics domèstics, el calendari estableix el 31 de desembre del 2021 per als municipis de més de 5.000 habitants i el 31 de desembre del 2023 per a la resta. Aquesta mesura no afectaria a Catalunya ja que aquesta recollida ja es ve fent des de fa anys. Pel que fa als tèxtils, olis de cuina utilitzats i residus domèstics perillosos, la recollida separada s'ha d'implantar abans del 31 de desembre del 2024.

Per allargar la vida útil dels productes i combatre l'anomenada obsolescència programada dels productes tecnològics, el text també recull que caldrà fomentar el disseny, la fabricació i l'ús de productes més eficients en el consum de recursos, més duradors, reparables, reutilitzables i actualitzables.

 

Article: MónSOStenible
Font: miteco

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook