Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Consell Assessor per al desenvolupament Sostenible

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és un òrgan creat per assessorar el Govern i promoure la participació en l'àmbit de les polítiques i actuacions sobre el desenvolupament sostenible.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és un òrgan creat l'any 1998 per assessorar el Govern de la Generalitat de Catalunya i promoure la participació en l'àmbit de les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

El CADS està integrat per 15 consellers i el president del Consell. Tots ells són experts de reconegut prestigi que gaudeixen del suport d'un cos tècnic integrat per professionals del medi ambient i la sostenibilitat. El CADS està adscrit al Departament de la Vicepresidència, del qual n'és funcionalment autònom, per garantir la seva objectivitat i independència.

Les tasques del CADS també fan un especial èmfasi en la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana. El CADS té la voluntat de contribuir a la reflexió sobre les condicions que fan possible que la cultura de la sostenibilitat impregni la societat catalana i els processos de presa de decisions, amb l'objectiu que la sostenibilitat esdevingui un element bàsic del capital social del nostre país.

Dades de contacte

Avinguda de Sarrià, 30, 1er, 3a
Barcelona • 08029
Telèfon: 933 633 867
Fax: 934 100 939
Lloc web: http://www.gencat.cat/cads


Informació relacionada

Divendres, 28 de desembre del 2018
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya compleix 20 anys
El desembre del 1998 es va crear el Consell Assessor per al Desenvolupament com un organisme vinculat al Departament de la Presidència de la Generalitat. El CADS té com a finalitat assessorar el Govern de Catalunya en relació amb les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre el desenvolupament sostenible. Els informes, emesos a sol·licitud del conseller/a del Govern competent per raó de les matèries respectives o per iniciativa pròpia, són l?instrument principal a través del qual el CADS exerceix aquesta funció.Els informes del CADS són elaborats i aprovats d?acord amb la normativa sobre òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya i no tenen caràcter vinculant.
Dissabte, 20 de setembre del 2014
Nous consellers als CADS
El Govern, a proposta del president del CADS, va nomenar, el 9 de setembre de 2014, i per un nou mandat de dos anys els següents membres del consell: la Dra. Josefina Castellví (vicepresidenta), el Sr. Sergi Ferrer-Salat, el Dr. Carles Ibáñez, la Dra. Maria del Carme Llasat, el Dr. Mariano Marzo, la Dra. Isabel Pont, el Dr. Josep Maria Serena i el Sr. Björn Stigson.
Dilluns, 2 de juliol del 2012
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible renova part dels seus consellers
El Govern ha aprovat la renovació parcial del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, el CADS, òrgan no vinculant d'assessorament del Govern de la Generalitat en l'àmbit de la sostenibilitat. Els nous membres del CADS, nomenats a proposta del president del Consell, són la Josefina Castellví, que ocuparà el càrrec de vicepresidenta, Sergi Ferrer-Salat, Cristina Gallach, Mariano Marzo, Isabel Pont i Björn Stigson. Substitueixen Purificació Canals, Marcel Coderch, Manel Gausa, Joandomènec Ros i Carme Valls, que han complert dos mandats consecutius, període màxim de permanència en el càrrec. Josep Enric Llebot, catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la UAB, va renunciar al càrrec de conseller del CADS en ser nomenat secretari general de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Dimecres, 9 de març del 2011
Encoman-ho!
La recent campanya tck tck tck, tot i no aconseguir, estrictament, allò que es proposava, va demostrar que 15 milions de persones van estar disposades a dedicar uns minuts de temps per registrar-se al web i sumar-se a una iniciativa per demanar accions per mitigar el canvi climàtic. El nombre d'organitzacions, empreses i persones particulars posant en pràctica milers de petites idees, ja és gran, però cal que ho sigui molt més per arribar a una "massa crítica" que provoqui que el fenomen de la sostenibilitat no quedi limitat a unes quantes entitats o persones conscienciades, sinó que impregni tot el nostre model de societat.
Dilluns, 28 de febrer del 2011
Cap a organitzacions baixes en carboni
El càlcul d'emissions és una de les primeres passes que ha de fer tota organització que desitgi reduir la seva petjada climàtica. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) va assessorar durant el període 2008-2010 el programa de càlcul, reducció i compensació de la petjada de carboni del Departament de la Vicepresidència. L?aplicació d?aquest programa permeté a determinades unitats de l?Administració de la Generalitat de Catalunya esbrinar les emissions de gasos amb efecte d?hivernacle (GEH) resultants de la seva activitat.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior 

Imatges

Logotip del CADSCADS Logotip del CADS
Autoria: CADS
Fotografia de la web del CADS Fotografia de la web del CADS

Informació relacionada

Divendres, 28 de desembre del 2018
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya compleix 20 anys
Dissabte, 20 de setembre del 2014
Nous consellers als CADS
Dilluns, 2 de juliol del 2012
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible renova part dels seus consellers
Dimecres, 9 de març del 2011
Encoman-ho!
Dilluns, 28 de febrer del 2011
Cap a organitzacions baixes en carboni
Dilluns, 14 de febrer del 2011
Un regal que marca la diferència
Dilluns, 7 de febrer del 2011
New Green Tech's
Divendres, 7 de gener del 2011
Prevenir abans de guarir
Dilluns, 20 de desembre del 2010
Terra és femení
Dilluns, 13 de desembre del 2010
Volant sobre el terra
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior