Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Qui som

Definició:

Món: Planeta o cos celeste especialment considerat hàbitat.
Sostenible: Avenç compatible amb l'equilibri ecològic, social i econòmic.
SOS: Acronim de SAVE OUR SOULS. Senyal de socors internacional.
MónSOStenible: Representa el crit de socor del planeta cap a l'espècie humana i una clara aposta per la única via de solució que creiem possible: la sostenibilitat.

Els objectius i les iniciactives

mónSOStenible és va crear per a  les següents finalitats:
  • Difondre els principis d'un sistema de progrés sostenible i respectuós amb el medi ambient.
  • Oferir i acostar a la població informació, eines, serveis i productes sostenibles.
  • Crear, fer o promoure qualsevol activitat que pugui ajudar a construir un futur més sostenible.
Per aconseguir les seves finalitats l'associació pretén realitzar varies activitats, de la qual una de les principals es la creació d'aquest portal web per a difondre la sostenibilitat a través de l'actualitat diària.

La Junta Directiva

La junta directiva està formada per el seus socis fundadors amb la següent relació de càrrecs.

Presidència:
Miriam Viaplana i Blasco
Periodista

Vice-presidència:
Oriol Ferràndez Grau
Analista-Programador Web

Secretari:
Josep Manuel Borràs
Artista i professional d'Arts Gràfique
s

Tresoreria:
Barbara Gros Hernandez

L'associació

mónSOStenible es va crear com a Associació el dia 1 d'Octubre de 2009.