Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus té una clara vocació de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i a la protecció de l'entorn i del patrimoni natural, tot impulsant la gestió sostenible dels residus.

L’Agència de Residus contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

Dades de contacte

Lloc web: http://bit.ly/LmERJx


Informació relacionada

Dimarts, 23 d'octubre del 2012
La revalorització dels residus en l'escenari global i en el context actual de crisi
El Congrés Internacional de Innovació en la gestió i el tractament dels residus municipals, que es celebra el proper mes de desembre a Sabadell, abordarà en aquesta edició un tema que resulta de màxima actualitat en el context de crisi econòmica en que vivim. Així, el lema d'aquesta nova edició de Reinnova és els residus en el nou escenari econòmic: estratègies "low cost", eficiència i valorització. Reinnova Sessions està organitzat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l'Agència de Residus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Institut per a la Sostenibilitat dels Recursos i la Fundació Fòrum Ambiental.
Dissabte, 6 d'octubre del 2012
L'aprofitament dels residus com a combustible
Catalunya ha d'avançar en promoure vies alternatives als combustibles derivats de residus (CDR), que la indústria cimentera utilitza ja habitualment com a combustible. Una via d'aprofitament, actualment a nivell experimental, és la recuperació de part de la fracció resta per obtenir un material susceptible de ser transformat en metanol. L' Agència de Residus Catalana també està interessada en el coneixement de la tecnologia que s'aplica en alguns països com, per exemple, el cracking tèrmic, per a l'obtenció d'un gas de síntesi que permet un interessant aprofitament material. Finalment, i en fase d'I+D, es troba el desenvolupament de plantes per a l'obtenció de gasoil sintètic a partir de residus industrials destinats actualment als abocadors, o bé de residus municipals destinats a la fracció resta.
Dijous, 2 d'agost del 2012
monSOStenible participa a Líquids, la versió estiuenca del programa l'Oracle de Catalunya Ràdio
Ja separeu el gra de la palla? Tetra-briks, d'òrgànic? Gasteu paper de plata? Amb aquestes preguntes, el periodista Xavier Graset i el seu equip presenten el programa d'avui de Líquids de Catalunya Ràdio, la versió estiuenca de l'Oracle, en el que parlen d'Ecologia domèstica i en el que hi participa aquest portal, monSOStenible, representat per Míriam Viaplana, juntament amb el director de l'Agència Catalana de Residus, Josep Ma Tost i el biòleg Àlex Pérez. El programa Líquids s'emet de 3 a 4 de la tarda, amb el mateix equip i la mateixa franja horària que l'Oracle, i es pot escoltar en directe i després de la seva emissió es pot descarregar en potcast.
Dimecres, 4 de juliol del 2012
Les comarques amb un major índex de recollida selectiva neta són la Terra Alta, Osona i el Priorat
L'any 2011 es van generar a Catalunya 4.066.063 tones de residus municipals, xifra que suposa un 2,94% menys que el 2010, tot i que la població va augmentar un 0,36%. Del total, es van recollir selectivament un 40,93% dels residus, un 0,4% més que al 2010. La tendència de la recollida selectiva continua sent positiva tot i l'increment suau respecte anys anteriors. Així ho constata l'informe estadístic anual de l'Agència de Residus de Catalunya que ha presentat les dades corresponents a l'any 2011 on es constata un descens dels residus municipals de prop del 3%, una disminució del 9% dels residus de la construcció i una disminució dels residus industrials del 5%. En aquest sentit, la principal via de gestió dels residus industrials continua sent la recuperació amb un 78,7%, que se situa un punt per sota de l'any 2010. Per comarques, el major índex de recollida selectiva neta correspon a la Terra Alta, Osona i el Priorat, amb percentatges superiors a la mitjana catalana, mentre que a la cua hi ha l'Anoia, la Cerdanya i el Baix Penedès.
Dimarts, 29 de maig del 2012
Greenpeace denuncia que els combustibles derivats de residus suposen una incineració encoberta de residus reciclables
Greenpeace ha presentat l'informe "La porta de darrere de la incineració de residus. Anàlisi econòmica ambiental de la utilització de combustibles derivats dels residus a Espanya", en el qual s'exposen els elevats costos que té la crema d'aquest tipus d'escombraries. La producció de CDR a partir de residus municipals constitueix una alteració de la jerarquia de residus i el desaprofitament d'una gran quantitat de materials recuperables valuosos ja que els destina, sota el nom de combustibles, a incineració.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior