Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 22 de febrer del 2022

Ajuts per millorar les infraestructures de gestió de residus dels ens locals

Els ajuts, de més de 13 milions d'euros, es destinaran a promocionar les inversions necessàries per millorar la gestió dels residus municipals pel que fa a la dotació i millora de les infraestructures de tractament i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en matèria de gestió de residus. En concret, a finançar projectes d?instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, i millores a les instal·lacions existents; projectes d?instal·lacions de preparació per la reutilització i el reciclatge d?altres fluxos de residus recollits selectivament (residus voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, roba i materials tèxtils); i projectes de millores a les instal·lacions de tractament mecànic i biològic de la fracció restant.
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), ha publicat la convocatòria de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, i en un 10% provinent del cànon de residus municipals. La dotació màxima prevista és de 13.632.956 euros, ampliable d'acord amb la normativa, i el termini perquè els ens locals titulars de les instal·lacions presentin les sol·licituds és de dos mesos. Per al director de l’ARC, Isaac Peraire i Soler, “la voluntat de l’agència és estar al costat dels ens locals per ajudar a finançar la gestió dels residus, sempre tenint en compte la jerarquia, on al capdamunt hi ha la prevenció”, és a dir que “el millor residu que tenim és el que no es genera” i que “després hem de fomentar la reutilització”. “Quan hem de tractar els residus, abans de destinar-los a un dipòsit controlat o a incineració, són fonamentals aquestes plantes i l’enfocament cap a la reutilització” ha afirmat Peraire, que ha volgut destacar la importància de destinar a aquests ajuts part dels ingressos provinents del cànon de residus municipals, “una eina de fiscalitat ambiental que tan bons resultats ha donat i que reivindiquem des del Govern”.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook