Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus té una clara vocació de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i a la protecció de l'entorn i del patrimoni natural, tot impulsant la gestió sostenible dels residus.

L’Agència de Residus contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

Dades de contacte

Lloc web: http://bit.ly/LmERJx


Informació relacionada

Dimarts, 15 d'octubre del 2013
Els reptes de la gestió dels residus en el marc d'una economia verda, lema del Congrés REINNOVA d'enguany
En aquesta edició 2013, que es celebrarà e 28 i 29 de novembre a Fira Sabadell, REINNOVA abordarà qüestions com: Quines són les previsions de creació d'ocupació d'aquest sector?; Quin paper juga la prevenció de residus sobre el canvi climàtic?; Quines són les noves fonts de finançament del sector?; Quines oportunitats tenen les empreses catalanes i espanyoles en mercats emergents com l'Amèrica Llatina?; Quines noves tecnologies permeten una gestió intel·ligent dels residus?; Com es planteja l'obertura a la valoralització de fraccions de residus no convencionals?.
Dimarts, 3 de setembre del 2013
Nova campanya per fomentar la correcta separació dels residus de piles i acumuladors
Els objectius d'aquesta campanya són similars als plantejats per la coneguda campanya Envàs, on vas? En aquella ocasió era aconseguir la disminució d'impropis els contenidors d'envasos lleugers i paper i cartró, i en l'actual és l'augment de la recollida selectiva de piles i acumuladors, oferint informació sobre com fer-ho.
Dimarts, 30 de juliol del 2013
Una cincuentena d'ens locals mostren desacord amb les condicions del conveni que la Generalitat ha signat amb el Sistema Integrat de Gestió d'Ecoembes, gestor dels envasos lleugers i de paper-cartró
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i Ecoembés han formalitzat la signatura d'un document que ha de marcar les condicions de la recollida municipal dels residus d'envasos dels ajuntaments de Catalunya durant els propers cinc anys i més de 50 ens locals del país han manifestat el seu desacord amb les condicions acordades i el procés de negociació d'aquest conveni, que no ha estat sotmès a exposició pública ni ha estat participatiu. Segons manifesta l'Estratègia Catalana del Residu Zero, Ecoembes, els envasadors i distribuïdors que gestionen el Sistema Integrat de Gestió d'envasos (SIG), és a dir els contenidors groc i blau, han aprofitat un marc legal favorable als interessos de la indústria per sobre dels dels ciutadans per imposar unes condicions lesives pels interessos dels ens locals i la ciutadania. Segons el manifest fet públic per l'Estratègia Catalana-Residu Zero "El nou conveni signat és obsolet perquè no recull l'esperit de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprovada el 2011 que habilita les administracions per a transferir la totalitat dels costos de gestió dels residus als productors, en aquest cas els envasadors. En la línia dels convenis signats en anys anteriors, l'actual conveni perpetua un model injust que no compensa els costos reals de la gestió dels residus d'envasos".
Dilluns, 15 de juliol del 2013
La recollida selectiva disminueix respecte a l'any 2011 i la generació de residus per càpita es situa a nivells de finals dels anys 90
L'any 2012 es van generar a Catalunya 3.731.436 tones de residus municipals, xifra que suposa un 7,75% menys que l'any 2011, tot i que la població va augmentar en aquest període un 0,42%. La generació de residus per càpita ha continuat millorant. En un any s'ha reduït d'1,48 kg per habitant i dia, el 2011, a 1,35 Kg/hab/dia el 2012, valor molt semblant a l'assolit els anys 1997-98 -1,3 kg/hab/dia-. Del total dels residus municipals, es van recollir selectivament un 39%, és a dir, 1.457.764 tones. De la fracció resta -la que no es recull de forma selectiva-, la meitat es va derivar a plantes de tractament mecànic i biològic (TMB), i es va poder recuperar bona part dels materials.
Dilluns, 15 de juliol del 2013
20 ANYS DE LA LLEI DE RESIDUS CATALANA
A 1993 s'inicià l'ordenació i la millora de la gestió dels residus a Catalunya a través de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, que s' aprovà com una norma bàsica de gestió dels residus que es generen o gestionen a Catalunya. A partir de la Llei es despleguen el Programa general de residus i tres programes específics d'actuació que acaben amb l'assoliment de la gestió de residus a tot el territori català. Fa 20 anys, la gestió dels residus municipals només estava controlada en el 50% dels municipis catalans, i ara és al 100% del territori. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha presidit l'acte de commemoració dels 20 anys de l'aprovació de la Llei 6/1993. Durant l'acte, el conseller ha agraït la feina dels seus predecessors, així com a tots els directors que ha tingut l'Agència de Residus de Catalunya i tots els seus treballadors. I ha encoratjat a seguir treballant per no donar passes enrere "per avançar en la construcció d'una Catalunya més sostenible".
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior