Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus té una clara vocació de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i a la protecció de l'entorn i del patrimoni natural, tot impulsant la gestió sostenible dels residus.

L’Agència de Residus contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

Dades de contacte

Lloc web: http://bit.ly/LmERJx


Informació relacionada

Dimarts, 26 de maig del 2015
Jornada LA GESTIÓ DE RESIDUS COM A SUBPRODUCTE -Barcelona Advanced Industry Park- BARCELONA
Dijous, 27 de novembre del 2014
JORNADA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS - Born Centre Cultural- BARCELONA
Divendres, 24 d'octubre del 2014
Catalunya participa a Bulgària en l'esdeveniment regional del Projecte R4R, Regions per al Reciclatge
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha participat a Sofia, Bulgària, en l'esdeveniment regional del Projecte R4R, Regions per al Reciclatge. Aquest és un projecte europeu de 3 anys, des del 2012 fins el 2014, per crear un marc comú entre diferents regions europees per a l'observació de dades de residus i indicadors comuns que permetin la comparació de resultats de recollida selectiva i reciclatge. En concret, pretén identificar els instruments locals i regionals més eficients que permeten optimitzar el reciclatge dels residus municipals i desenvolupar una eina en línia per ajudar les ciutats i regions sòcies del projecte a comparar les seves actuacions reciclatge seguint una metodologia comuna.
Dimarts, 14 d'octubre del 2014
Osona és la primera comarca en recollida selectiva
L'any 2013 es van generar a Catalunya 3.588.822 tones de residus municipals, xifra que suposa un 4% menys que l'any 2012. A les comarques centrals, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, i el Solsonès, la xifra va ser de 226.104 tones, un 2,38% menys que l'any anterior. En quant a la generació de residus per càpita, a Catalunya s'ha reduït en un any d'1,35 kg/habitant/dia el 2012 a 1,30 kg/hab/dia el 2013, que ens situa en xifres de l'any 1997. A les comarques centrals, s'ha situat en 1,30 kg/hab/dia.
Dilluns, 8 de setembre del 2014
Argentona, exemple d'èxit del Residu Zero a Europa
Zero Waste Europe ha publicat tres nous casos d'estudi que mostren que a Europa ja s'estan desenvolupant i implantant amb èxit estratègies de residu zero que poden inspirar els pobles i ciutats per transformar la nostra relació amb els recursos i avançar cap al residu zero. El poble català d'Argentona, encapçala la xarxa de municipis catalans Residu Zero. Quan el sistema de recollida selectiva porta a porta es va introduir l'any 2004, Argentona va més que duplicar els seus nivells de reciclatge i va esdevenir una referència a Catalunya en recollida selectiva i pagament per generació.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior