Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus té una clara vocació de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i a la protecció de l'entorn i del patrimoni natural, tot impulsant la gestió sostenible dels residus.

L’Agència de Residus contempla com a principals objectius: la minimització de la quantitat de residus generats i de llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització dels residus, la disposició del rebuig i la recuperació d'espais i sòls degradats o contaminats per descàrregues incontrolades de residus.

Dades de contacte

Lloc web: http://bit.ly/LmERJx


Informació relacionada

Dimarts, 1 d'agost del 2017
Qui més residus genera que pagui més
Des de l'Agència de Residus de Catalunya, la tendència és implantar un model de pagament de deixalles en funció de la generació d'aquestes i dels índex de separació i reciclatge que faci cada llar, tal i com es fa des de fa anys i amb èxit a d'altres països europeus com Alemanya. Segons ha explicat el director de l'ARC, en els propers anys s'aniran implantant cada vegada més mesures per controlar la generació de residus que fa cada llar i establir la taxa de pagament de deixalles en funció de la generació, la separació i el reciclatge de residus.
Dimecres, 21 de juny del 2017
Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Nova onada de la campanya de foment de la recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics
L'Agència de Residus de Catalunya torna a engegar la campanya per al foment de la recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics que va iniciar a principis de 2016. Sota el lema "Com més punts de recollida, més aparells reciclats", la campanya pretén informar els ciutadans que poden dur els aparells vells de què vulguin desfer-se'n a les botigues d'electrodomèstics, i aconseguir que els consumidors percebin el comerç com un canal prioritari de recollida per incrementar la seva recollida, aprofitant la seva proximitat.
Dijous, 18 de maig del 2017
Tres accions catalanes en el VIII Premi Europeu de Prevenció de Residus
El premi s'ha atorgat a criteri d'un jurat europeu independent que representa sis categories: administracions i autoritats públiques, entitats educatives, associacions i ONG, empreses i indústries, ciutadans i altres. El Premi distingeix les iniciatives tenint en compte criteris d'originalitat de la proposta, el seu caràcter innovador, l'adaptabilitat a d'altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada. La VIII edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus rep el suport del programa LIFE de la Comissió Europea.
Dimecres, 3 de maig del 2017
L'Agència de Residus i els ens locals estudien noves vies de millora de la gestió dels residus
L'Agència de Residus de Catalunya ha presentat una plataforma en línia d'innovació i intercanvi de coneixements entre els ajuntaments i el sector per assolir els objectius de reciclatge fixats per la Comissió Europea per al 2020. La plataforma és una de les eines del "Compromís local per a la gestió dels residus", que es presentarà al juny. Mitjançant l'adhesió al Compromís, els ens locals es comprometran a fixar objectius en matèria de prevenció i recollida selectiva de residus, i a definir les actuacions que han de permetre el seu assoliment, preveient-se, per a cada actuació, els recursos necessaris i el període previst per a la seva implementació, així com indicadors de seguiment. "L'objectiu és cercar el compromís polític de la societat catalana en pro d'una millora de la gestió dels residus", ha destacat el director de l'ARC, Josep Maria Tost, durant la presentació de la jornada tècnica.
Divendres, 22 de juliol del 2016
Sis comarques catalanes han assolit l'objectiu europeu de recollida selectiva per al 2020
La comarca d'Osona se situa al capdavant en qualitat de recollida, seguida del Pallars Sobirà, la Terra Alta, La Segarra i l'Alt Urgell. L'any 2015 es van generar a Catalunya 3,7 milions de tones de residus municipals, que corresponen a 1,35 quilos de deixalles per habitant i dia. Del total dels residus municipals, es van recollir selectivament el 39%, és a dir, 1,4 milions de tones, que representa un 3,7% d'increment respecte el 2014.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior