Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Dia Mundial de la Terra ens recorda una vegada més que hem de prendre consciència de l'agressió que suposa l'actual model de producció i ens ha d'ajudar a comprometre'ns a canviar de rumb. Aquest és un dia important per a recordar i avaluar els problemes ambientals que afecten la Terra: la contaminació de l'aire, de l'aigua i del sòl, la destrucció dels ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat, les espècies vegetals i animals en perill d'extinció, l'esgotament de recursos no renovables... Hem de treballar en la recerca de camins que permetin eliminar els efectes negatius de les activitats humanes, que estan esgotant els recursos de la Terra. Alguns d'aquests camins inclouen el reciclat, un consum responsable, la fi de la destrucció d'hàbitats fonamentals com els boscos humits i la protecció d'espècies amenaçades, el canvi dels models productius, una nova política energètica basada en energies netes i renovables...
El Dia Mundial de la Terra ens recorda una vegada més que hem de prendre consciència de l'agressió que suposa l'actual model de producció i ens ha d'ajudar a comprometre'ns a canviar de rumb. Aquest és un dia important per a recordar i avaluar els problemes ambientals que afecten la Terra: la contaminació de l'aire, de l'aigua i del sòl, la destrucció dels ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat, les espècies vegetals i animals en perill d'extinció, l'esgotament de recursos no renovables... Hem de treballar en la recerca de camins que permetin eliminar els efectes negatius de les activitats humanes, que estan esgotant els recursos de la Terra. Alguns d'aquests camins inclouen el reciclat, un consum responsable, la fi de la destrucció d'hàbitats fonamentals com els boscos humits i la protecció d'espècies amenaçades, el canvi dels models productius, una nova política energètica basada en energies netes i renovables... -  -  -