Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Impulsat per la Diputació de Lleida, el Congrés, que ha esgotat les 300 inscripcions entre càrrecs electes, tècnics municipals i altres que recopilen idees per a les seves zones d’actuació, és la segona iniciativa d'aquestes característiques que s'impulsa al territori aquest any i en la que també hi participa la Diputació de Lleida
Impulsat per la Diputació de Lleida, el Congrés, que ha esgotat les 300 inscripcions entre càrrecs electes, tècnics municipals i altres que recopilen idees per a les seves zones d’actuació, és la segona iniciativa d'aquestes característiques que s'impulsa al territori aquest any i en la que també hi participa la Diputació de Lleida -  -  -