Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
En matèria d'acció climàtica, la consellera s'ha mostrat convençuda que cal que les administracions tinguin un paper actiu en la lluita per l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic. És per això que ha anunciat que "aquest serà l'any del desplegament total de la Llei del Canvi Climàtic" que ja ha començat amb la presentació de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC30) i que seguirà posant fil a l'agulla per aprovar el Pla Nacional Energia i Clima 2030 i el Pla de Descarbonització 2050. Gràcies als recursos del Fons Climàtic (160M€) es donarà suport als ens locals per desenvolupar accions per reduir les emissions i fer front a les conseqüències del canvi climàtic, s'impulsaran projectes de recerca en aquesta matèria, s'invertirà per afavorir la reducció d'emissions de les empreses, s'apostarà per la restauració dels espais degradats a través del Pla de Restauració d'Activitats Extractives i s'activarà l'Assemblea Ciutadana pel Clima. Per fer front a l'impacte de les emissions atmosfèriques a nivell local, aquest any s'aprovarà el Pla de Qualitat de l'Aire de Catalunya i s'invertiran 3,5 M€ en equipaments de la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) i 7 M€ en acompanyar els ens locals per implementar Zones de Baixes Emissions (ZBE). Aviat quedarà aprovat l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells, amb una recaptació estimada de 10 M€, que es dedicaran a nodrir el Fons Atmosfèric i a les polítiques de reducció de la contaminació.
En matèria d'acció climàtica, la consellera s'ha mostrat convençuda que cal que les administracions tinguin un paper actiu en la lluita per l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic. És per això que ha anunciat que