Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Cal destacar la consolidació de la iniciativa Pesca Neta gràcies a la potent difusió que se'n fa des de les federacions
Cal destacar la consolidació de la iniciativa Pesca Neta gràcies a la potent difusió que se'n fa des de les federacions -  -  -