Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La calor ha estat definitivament la protagonista en molts mesos de l'any 2022 a Catalunya, en una zona o altra, de manera gairebé ininterrompuda de maig ençà. Malgrat això, el gener va ser un dels més freds dels darrers anys a les fondalades de l'interior, i durant la primavera també hi va haver irrupcions d'aire fred, les quals fins i tot van provocar valors de temperatura a l'abril dels més baixos dels darrers 30 anys. El predomini dels períodes càlids en l'evolució anual queda també ben palesa en el registre de la temperatura mesurada a uns 1.500 m d'altitud (850 hPa) procedent del radiosondatge que diàriament es llança des de la ciutat de Barcelona. El febrer va ser càlid o molt càlid a les zones més elevades, i va registrar un episodi destacat de calor el dia 18 quan es van superar els 20 °C gairebé arreu. El mes de maig va ser molt càlid arreu, i en destaca la calorada insòlita entre els dies 18 i 23 de maig. El juny també va ser molt càlid arreu; de fet va ser el més càlid a Catalunya des del 2003, amb una onada de calor entre els dies 15 i 18. El juliol, va ser molt càlid al nord del país, i dels tres més càlids viscuts a Catalunya, també amb una onada de calor entre els dies 11 i 25, de les més persistents registrades. L'agost va presentar calor molt persistent durant la 1a quinzena, que va superar en alguns casos els valors de 2003 i 2011, i és un dels més càlids de les darreres dècades. El setembre va ser també càlid en general. L’octubre va destacar per ser generalitzadament dels més càlids a Catalunya des que es disposa de registres. El novembre va ser el més càlid a sectors del litoral i prelitoral Sud. Finalment, aquest desembre també ha estat un dels desembres més càlids de les últimes dècades a Catalunya. En definitiva, de maig a desembre tots els mesos han sigut el més càlid de la seva sèrie disponible en algun indret o altre de Catalunya, ja sigui de manera general (com va passar al maig i a l'octubre) o de manera més aïllada (com a l'agost o al setembre).
La calor ha estat definitivament la protagonista en molts mesos de l'any 2022 a Catalunya, en una zona o altra, de manera gairebé ininterrompuda de maig ençà. Malgrat això, el gener va ser un dels més freds dels darrers anys a les fondalades de l'interior, i durant la primavera també hi va haver irrupcions d'aire fred, les quals fins i tot van provocar valors de temperatura a l'abril dels més baixos dels darrers 30 anys. El predomini dels períodes càlids en l'evolució anual queda també ben palesa en el registre de la temperatura mesurada a uns 1.500 m d'altitud (850 hPa) procedent del radiosondatge que diàriament es llança des de la ciutat de Barcelona. El febrer va ser càlid o molt càlid a les zones més elevades, i va registrar un episodi destacat de calor el dia 18 quan es van superar els 20 °C gairebé arreu.  El mes de maig va ser molt càlid arreu, i en destaca la calorada insòlita entre els dies 18 i 23 de maig. El juny també va ser molt càlid arreu; de fet va ser el més càlid a Catalunya des del 2003, amb una onada de calor entre els dies 15 i 18. El juliol, va ser molt càlid al nord del país, i dels tres més càlids viscuts a Catalunya, també amb una onada de calor entre els dies 11 i 25, de les més persistents registrades. L'agost va presentar calor molt persistent durant la 1a quinzena, que va superar en alguns casos els valors de 2003 i 2011, i és un dels més càlids de les darreres dècades. El setembre va ser també càlid en general. L’octubre va destacar per ser generalitzadament dels més càlids a Catalunya des que es disposa de registres. El novembre va ser el més càlid a sectors del litoral i prelitoral Sud. Finalment, aquest desembre també ha estat un dels desembres més càlids de les últimes dècades a Catalunya.  En definitiva, de maig a desembre tots els mesos han sigut el més càlid de la seva sèrie disponible en algun indret o altre de Catalunya, ja sigui de manera general (com va passar al maig i a l'octubre) o de manera més aïllada (com a l'agost o al setembre). -  -  -