Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Vueling també treballa amb els gestors de l'espai aeri, ENAIRE en el cas d'Espanya i Eurocontrol per Europa, per aconseguir que l'espai aeri sigui més eficient i evitar trajectòries ineficients que generen més emissions de les necessàries".A més Vueling està renovant la flota amb avions de nova generació com l'A320 neo "molt més eficient i que a més permet reduir el soroll en fins a un 50% en comparació amb les versions anteriors d'aquest avió. L'aerolínia, que disposa del certificat mediambiental de IATA, també està treballant per millorar el reciclatge dels residus generats durant els vols. Aquest any hem implantat nous carretons de segregació a bord de tota la flota per poder augmentar el percentatge de residus reciclats, conclou Sanmartí
Vueling també treballa amb els gestors de l'espai aeri, ENAIRE en el cas d'Espanya i Eurocontrol per Europa, per aconseguir que l'espai aeri sigui més eficient i evitar trajectòries ineficients que generen més emissions de les necessàries