Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Les 600 empreses del polígon alimentari s'han adherit al projecte. La bonificació en l'aplicació de l'Índex de Preus al Consum (IPC) corresponent a la revisió anual dels contractes d'arrendament que les empreses majoristes mantenen amb Mercabarna es durà a terme mitjançant la signatura d'un annex als contractes de cadascuna de les empreses que ofereixen serveis al sector alimentari
Les 600 empreses del polígon alimentari s'han adherit al projecte. La bonificació en l'aplicació de l'Índex de Preus al Consum (IPC) corresponent a la revisió anual dels contractes d'arrendament que les empreses majoristes mantenen amb Mercabarna es durà a terme mitjançant la signatura d'un annex als contractes de cadascuna de les empreses que ofereixen serveis al sector alimentari -  -  -