Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Algunes imatges de la presentació de l'avió i del vol inaugural el dimecres 22 de juny
Algunes imatges de la presentació de l'avió i del vol inaugural el dimecres 22 de juny  -  -  -