Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha destacat l'ambició d'un "acord de país que ampliarà les Zones de Baixes Emissions a tots els municipis de més de 20.000 habitants abans de 2025". En aquest sentit, Jordà ha explicat que el departament establirà directrius comunes de les Zones de Baixes Emissions a tot el país, independentment de criteris específics de cada municipi. Jordà ha remarcat que aquest desplegament "vetllarà per no deixar ningú enrere, ja que aquesta ha de ser una transició justa". La consellera també ha anunciat que el Govern obrirà línies d'ajuts per un import de 6 milions d'euros fins l'any 2025, per donar suport als municipis en la definició del projecte i l'execució de les Zones de Baixes Emissions i, que aquest any 2022, llançaran en les properes setmanes una primera convocatòria de 4,5 milions d'euros.. Aquests imports provindran del Fons Climàtic, que es nodreix amb la meitat dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.
La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha destacat l'ambició d'un