Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Un moment de la visita que la presidenta de la Diputació Núria Marín i representants tant de la Diputació de Barcelona com dels ajuntaments que tenen terme municipal a Sant Miquel del Fai van fer al recinte el divendres 19 de novembre
Un moment de la visita que la presidenta de la Diputació Núria Marín i representants tant de la Diputació de Barcelona com dels ajuntaments que tenen terme municipal a Sant Miquel del Fai van fer al recinte el divendres 19 de novembre - Judit Contreras/Diputació de Barcelona -  -