Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Durant la seva fase d'eruga, la papallona produeix uns efectes molt destacables en els boixos, ja que els deixa completament defoliats (sense fulles)
Durant la seva fase d'eruga, la papallona produeix uns efectes molt destacables en els boixos, ja que els deixa completament defoliats (sense fulles) -  -  -