Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Circ i Natura, una màgica aventura, constitueix una passejada guiada i tranquil·la per la llera de la Tordera amb l'objectiu de mostrar i fer descobrir el circ dins la natura. La passejada, que forma part de l'espectacle Catacric 41, te l'esperit de gimcana peruqè quan sortin d'allà els infant hagin après alguna cosa
Circ i Natura, una màgica aventura, constitueix una passejada guiada i tranquil·la per la llera de la Tordera amb l'objectiu de mostrar i fer descobrir el circ dins la natura. La passejada, que forma part de l'espectacle Catacric 41, te l'esperit de gimcana peruqè quan sortin d'allà els infant hagin après alguna cosa -  -  -