Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Justament aquest dilluns. la Xarxa per a la Con servació de la Natura oferia una roda de premsa per defensar la necessitat de la creació de l'Agència. El seu president, en Marc Vilahur explicava als mitjans que s'havia arribat a un consens entre les entitats integrants de la Xarxa:"Hem arribat a un consens que no agrada a totes les parts però és el resultat d'un procés democràtic", explicava. "Haguera pogut ser més plural però l'emergència climàtica ens obliga a donar respostes àgils; necessitem impulsar lleis que protegeixin la natura", concloïa
Justament aquest dilluns. la Xarxa per a la Con servació de la Natura oferia una roda de premsa per defensar la necessitat de la creació de l'Agència. El seu president, en Marc Vilahur explicava als mitjans que s'havia arribat a un consens entre les entitats integrants de la Xarxa: