Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Aquests dies que tothom està a casa, podem posar en pràctica el sistema de reutilitzar l'aigua de la dutxa pel wàter, enlloc de tirar la cadena i fer doble despesa d'aigua. També podem mirar de posar en pràctica altres sistemes de reutilització de l'aigua com utilitzar l'aigua amb que netegem la verdura, per regar les plantes
Aquests dies que tothom està a casa, podem posar en pràctica el sistema de reutilitzar l'aigua de la dutxa pel wàter, enlloc de tirar la cadena i fer doble despesa d'aigua. També podem mirar de posar en pràctica altres sistemes de reutilització de l'aigua com utilitzar l'aigua amb que netegem la verdura, per regar les plantes -  -  -