Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, va destacar que "El govern de la Generalitat té com a una de les prioritats millorar actuar sobretot en l'Àmbit-40 per poder arribar als nivells de contaminants que ens demana l'OMS". "Les actuals mesures han permès reduir la contaminació, però això no és suficient", ha remarcat. "Actualment estem eballant per elaborar una nova Llei de qualitat de l'aire i, alhora, redactant un nou Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona, amb un horitzó 2020-2025"
La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, va destacar que