Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Aquest espai està inclòs al Pla d'Espais d'Interès Natural de la Generalitat de Catalunya, a la xarxa europea Natura 2000 i va ser declarat Parc Natural l'any 2002 amb l'objectiu de preservar els valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals, tot respectant el desenvolupament sostenible dels seus aprofitaments. el 2018 el Parc Natural i la seva àrea d'influència van ser declarats com a zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) i punt de referència lumínica. Dos aspectes de la qualitat ambiental que es relacionen directament amb la preservació de la tranquil·litat i afavoreixen per tant, la conservació de moltes espècies de fauna, com ara els rapinyaires o les 11 espècies de quiròpters en situació d'amenaça pels quals la preservació de la foscor és essencial
Aquest espai està inclòs al Pla d'Espais d'Interès Natural de la Generalitat de Catalunya, a la xarxa europea Natura 2000 i va ser declarat Parc Natural l'any 2002 amb l'objectiu de preservar els valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals, tot respectant el desenvolupament sostenible dels seus aprofitaments. el 2018 el Parc Natural i la seva àrea d'influència van ser declarats com a zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) i punt de referència lumínica. Dos aspectes de la qualitat ambiental que es relacionen directament amb la preservació de la tranquil·litat i afavoreixen per tant, la conservació de moltes espècies de fauna, com ara els rapinyaires o les 11 espècies de quiròpters en situació d'amenaça pels quals la preservació de la foscor és essencial -  -  -