Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Tot el territori català segueix mantenint l'estatus de lliure d'influença aviària i els països membres de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes. No obstant, la Generalitat ha volgut reforçar les mesures de vigilància i protecció, tenint en compte el risc que implica la presència de la malaltia en aus silvestres i la situació al nord d'Europa, on s'estan notificant nous casos periòdicament. Tenint en compte que el virus està present en explotacions domèstiques a Portugal i al sud de França, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha decidit equiparar les mesures de bioseguretat aplicades a les zones d'especial risc a les zones d'especial vigilància de tot l'Estat, prohibint la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.o la cria d'aus de corral a l'aire lliure entre d'altres mesures
Tot el territori català segueix mantenint l'estatus de lliure d'influença aviària i els països membres de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes. No obstant, la Generalitat ha volgut reforçar les mesures de vigilància i protecció, tenint en compte el risc que implica la presència de la malaltia en aus silvestres i la situació al nord d'Europa, on s'estan notificant nous casos periòdicament. Tenint en compte que el virus està present en explotacions domèstiques a Portugal i al sud de França, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha decidit equiparar les mesures de bioseguretat aplicades a les zones d'especial risc a les zones d'especial vigilància de tot l'Estat, prohibint la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.o la cria d'aus de corral a l'aire lliure entre d'altres mesures -  -  -