Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La Diputació de Barcelona presta assessorament tècnic als municipis per promoure la implantació d'energies renovables, tant a les llars com en els equipaments públics
La Diputació de Barcelona presta assessorament tècnic als municipis per promoure la implantació d'energies renovables, tant a les llars com en els equipaments públics  - Diputació de Barcelona -  -