Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Per superar els reptes del canvi climàtic i la degradació del medi ambient a Europa, el Pacte Verd vol transformar la Unió Europea en una economia moderna, eficient en l'ús dels recursos i competitiva, garantint que es deixin de produir emissions netes de gasos d'efecte hivernacle el 2050, que el creixement econòmic estigui dissociat de l'ús de recursos, i que no hi hagi persones ni llocs que es quedin enrere. El Pacte Verd Europeu es planteja també com una corda de salvament per sortir de la pandèmia de la COVID-19. El Pacte Verd Europeu ve finançat per un terç dels 1,8 bilions d'euros d'inversions del pla de recuperació NextGenerationEU i pel pressupost de set anys de la Unió Europea
Per superar els reptes del canvi climàtic i la degradació del medi ambient a Europa, el Pacte Verd vol transformar la Unió Europea en una economia moderna, eficient en l'ús dels recursos i competitiva, garantint que es deixin de produir emissions netes de gasos d'efecte hivernacle el 2050, que el creixement econòmic estigui dissociat de l'ús de recursos, i que no hi hagi persones ni llocs que es quedin enrere. El Pacte Verd Europeu es planteja també com una corda de salvament per sortir de la pandèmia de la COVID-19. El Pacte Verd Europeu ve finançat per un terç dels 1,8 bilions d'euros d'inversions del pla de recuperació NextGenerationEU i pel pressupost de set anys de la Unió Europea -  -  -