Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Un fotograma del vídeo Clam de la Terra, produït per monSOStenible i que podeu visionar a la capçalera del Portal, en el que Montserrat Carulla posa veu a la Terra i fa arribar a la raça humana el seu crit de socor
Un fotograma del vídeo Clam de la Terra, produït per monSOStenible i que podeu visionar a la capçalera del Portal, en el que Montserrat Carulla posa veu a la Terra i fa arribar a la raça humana el seu crit de socor -  -  -