Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El funcionament d'aquestes instal·lacions es modula a partir de l?estat dels recursos naturals (aigua dels embassaments i aqüífers), incrementant la seva producció quan aquests es redueixen. Durant el darrer semestre de 2017 i primers mesos de 2018, la dessalinització (juntament amb els pous de sequera) van aportar prop de 100 hm3 d?aigua quan els embassaments estaven al 43% de la seva capacitat. L?aportació d?aquest recurs va permetre, per una banda, alentir el descens de reserves naturals i, per l?altra, allunyar en el temps la possible entrada en escenaris que haurien comportat l?aplicació de restriccions per sequera
El funcionament d'aquestes instal·lacions es modula a partir de l?estat dels recursos naturals (aigua dels embassaments i aqüífers), incrementant la seva producció quan aquests es redueixen. Durant el darrer semestre de 2017 i primers mesos de 2018, la dessalinització (juntament amb els pous de sequera) van aportar prop de 100 hm3 d?aigua quan els embassaments estaven al 43% de la seva capacitat. L?aportació d?aquest recurs va permetre, per una banda, alentir el descens de reserves naturals i, per l?altra, allunyar en el temps la possible entrada en escenaris que haurien comportat l?aplicació de restriccions per sequera -  -  -