Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Enguany, aquesta línia d?ajuts incorpora algunes novetats respecte la convocatòria de l?any anterior. En primer lloc, s?obre a la possibilitat que els ajuntaments utilitzin les ajudes per a realitzar adaptacions ràpides que els permetin respondre a les necessitats de mobilitat que han sorgit com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, com podria ser la conversió de carrils convencionals en carrils bici o crear espais reservats per als vianants. També es permet que la Generalitat es reservi una partida per a inversions directes en l?àmbit de la mobilitat sostenible, que en aquest cas ascendirà a 1 milió d?euros.
Enguany, aquesta línia d?ajuts incorpora algunes novetats respecte la convocatòria de l?any anterior. En primer lloc, s?obre a la possibilitat que els ajuntaments utilitzin les ajudes per a realitzar adaptacions ràpides que els permetin respondre a les necessitats de mobilitat que han sorgit com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, com podria ser la conversió de carrils convencionals en carrils bici o crear espais reservats per als vianants. També es permet que la Generalitat es reservi una partida per a inversions directes en l?àmbit de la mobilitat sostenible, que en aquest cas ascendirà a 1 milió d?euros.  -  -  -