Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Josep Sucarrats, de la Cooperativa Som, impulsor del projecte
Josep Sucarrats, de la Cooperativa Som, impulsor del projecte -  -  -