Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
"Està demostrat que quan un municipi fa una acció concreta sobre la població millora la taxa de reciclatge, això comporta menys costos per l'administració i s'ha de recompensar aquest esforç", ha indicat el vicepresident d'Ecologia de l'AMB, Eloi Badia