Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Actualment hi ha 8 municipis metropolitans que superen el 50% de recollida selectiva, complint els objectius de la Unió Europea per al 2020, 15 municipis més estan per sobre de la mitjana metropolitana (37,4%), i els 13 restants encara estan per sota
Actualment hi ha 8 municipis metropolitans que superen el 50% de recollida selectiva, complint els objectius de la Unió Europea per al 2020, 15 municipis més estan per sobre de la mitjana metropolitana (37,4%), i els 13 restants encara estan per sota -  -  -