Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Reby s'encarrega de la gestió de la flota. Les persones usuàries, que han de ser majors de 18 anys, poden llogar els patinets i les bicicletes per franges horàries a través de l'App de Reby que està disponible per Ios i Android. L'entitat Fupar és l'encarregada de fer el muntatge i el manteniment de la flota. Tant bicicletes com patinets no es poden deixar a qualsevol lloc sinó que s'han d'estacionar a les barres d'aparcament de bicicletes que estan repartides per la ciutat. Les tarifes són de 0,5? + 0,15?/minut per les bicicletes i d'1? + 0,15? per minut pels patinets
Reby s'encarrega de la gestió de la flota. Les persones usuàries, que han de ser majors de 18 anys, poden llogar els patinets i les bicicletes per franges horàries a través de l'App de Reby que està disponible per Ios i Android. L'entitat Fupar és l'encarregada de fer el muntatge i el manteniment de la flota. Tant bicicletes com patinets no es poden deixar a qualsevol lloc sinó que s'han d'estacionar a les barres d'aparcament de bicicletes que estan repartides per la ciutat. Les tarifes són de 0,5? + 0,15?/minut per les bicicletes i d'1? + 0,15? per minut pels patinets -  -  -