Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
la PTP considera que el servei ferroviari a Catalunya ha de millorar la freqüència i l'amplitud horària de manera que des de qualsevol estació del país es pugui arribar a Barcelona abans de les 8 del matí. Per aconseguir-ho, i pensant en el 2024, cal reordenar els actuals enllaços ferroviaris, crear noves vies d'estacionament i rotació, adaptar les estacions a la llargada dels trens i a les persones amb mobilitat reduïda, desdoblar els trams de via única, reformar els de via doble més crítics i millorar la capacitat ferroviària de Barcelona unint els tramvies per la Diagonal, perllongant la xarxa de tramvies i acabant la línia 9 del metro. També es proposa adquirir nous trens, construir nous intercanviadors en concret a la zona del Vallès i el Camp de Tarragona i aprofitar l'alta velocitat per la connectivitat regional. A llarg termini, pensant en el 2030, proposa estendre la xarxa ferroviària a zones on actualment no es disposa d'aquest servei com per exemple la comarca de l'Alt Urgell
la PTP considera que el servei ferroviari a Catalunya ha de millorar la freqüència i l'amplitud horària de manera que des de qualsevol estació del país es pugui arribar a Barcelona abans de les 8 del matí. Per aconseguir-ho, i pensant en el 2024, cal reordenar els actuals enllaços ferroviaris, crear noves vies d'estacionament i rotació, adaptar les estacions a la llargada dels trens i a les persones amb mobilitat reduïda, desdoblar els trams de via única, reformar els de via doble més crítics i millorar la capacitat ferroviària de Barcelona unint els tramvies per la Diagonal, perllongant la xarxa de tramvies i acabant la línia 9 del metro. També es proposa adquirir nous trens, construir nous intercanviadors en concret a la zona del Vallès i el Camp de Tarragona i aprofitar l'alta velocitat per la connectivitat regional. A llarg termini, pensant en el 2030, proposa estendre la xarxa ferroviària a zones on actualment no es disposa d'aquest servei com per exemple la comarca de l'Alt Urgell -  -  -