Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'aplicació de la normativa en matèria d'aire net és imprescindible si volem fer realitat la nostra «aspiració a gaudir d'una contaminació zero i d'un medi ambient sense substàncies tòxiques» anunciada per la Comissió en el pacte verd europeu i en les seves subsegüents iniciatives. Cal millorar la sinergia amb les polítiques climàtica i energètica i avaluar-les amb més detall d'acord amb els requisits del pacte verd europeu
L'aplicació de la normativa en matèria d'aire net és imprescindible si volem fer realitat la nostra «aspiració a gaudir d'una contaminació zero i d'un medi ambient sense substàncies tòxiques» anunciada per la Comissió en el pacte verd europeu i en les seves subsegüents iniciatives. Cal millorar la sinergia amb les polítiques climàtica i energètica i avaluar-les amb més detall d'acord amb els requisits del pacte verd europeu -  -  -