Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
l'Overshoot Day de cada país és la data en que la terra esgotaria els seus recursos si tota la humanitat consumís al ritme d'aquell país
l'Overshoot Day de cada país és la data en que la terra esgotaria els seus recursos si tota la humanitat consumís al ritme d'aquell país -  -  -