Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
60 països estan ja en deute ecològic, en números vermells respecte als recursos de la Terra. ja que ja han consumit els recursos disponibles per aquest any i han arribat al seu Overshoot Day
60 països estan ja en deute ecològic, en números vermells respecte als recursos de la Terra. ja que ja han consumit els recursos disponibles per aquest any i han arribat al seu Overshoot Day  -  -  -