Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Patricia Espinosa, Secretària Executiva d'ONU Canvi Climàtic, va explicar que "aquest informe de la Comissió Mundial sobre l'Adaptació arriba en un moment crucial. Els governs estan preparant la propera ronda de plans d'acció climàtica en el marc de l'Acord de París, que presentaran oficialment a les Nacions Unides el 2020. Necessitem que aquests plans siguin més ambiciosos del que són ara mateix. Si bé és vital que els països treballin per reduir les seves emissions, el que conduirà a un món de clima neutre per a l'any 2050, és d'igual importància que també augmentin la resiliència als inevitables impactes del canvi climàtic. Posem-nos a treballar en la creació d'un futur més segur i resistent "
Patricia Espinosa, Secretària Executiva d'ONU Canvi Climàtic, va explicar que