Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Imatge de la seu de les Nacions Unides de New York, que acollirà la Cimera d'Acció Climàtica el 23 de setembre
Imatge de la seu de les Nacions Unides de New York, que acollirà la Cimera d'Acció Climàtica el 23 de setembre -  -  -