Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

"Tant la societat com les empreses necessiten un canvi ràpid, profund i transformador, no només per reduir les emissions i estabilitzar globalment les temperatures, sinó també per construir una societat més sana i un futur més pròsper" Són paraules de la Secretària Executiva de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic Patricia Espinosa en la presentació de l'informe d'Acció Climàtica i tendències de suport, fet públic aquest 9 d'agost i en que continua dient que els objectius són clars i que no es pot esperar més: