Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

El 90% dels incendis forestals s'originen com a conseqüència de l'activitat humana, ja sigui de forma accidental o per imprudències Per minimitzar el perill d'incendi des del Departament d'Agricultura s'aconsella: Evitar la freqüentació de les zones forestals durant les hores de màxima insolació Evitar la circulació de vehicles a motor i l'ús de maquinaria por de zones forestals en la franja horària compresa entre les 13 i les 18 hores. No utilitzar bufadors, serres radials o altres eines que puguin general guspires o sobreescalfaments. En els treballs de la sega, es recomana aturar l'activitat entre les 14 i les 18 hores En cas de detectar una columna de fum prop del bosc o qualsevol conducta que pugui comportar perill d'incendi forestal comunicar-ho de forma immediata a través del telèfon 112
El 90% dels incendis forestals s'originen com a conseqüència de l'activitat humana, ja sigui de forma accidental o per imprudències  Per minimitzar el perill d'incendi des del Departament d'Agricultura s'aconsella:  Evitar la freqüentació de les zones forestals durant les hores de màxima insolació Evitar la circulació de vehicles a motor i l'ús de maquinaria por de zones forestals en la franja horària compresa entre les 13 i les 18 hores. No utilitzar bufadors, serres radials o altres eines que puguin general guspires o sobreescalfaments. En els treballs de la sega, es recomana aturar l'activitat entre les 14 i les 18 hores En cas de detectar una columna de fum prop del bosc o qualsevol conducta que pugui comportar perill d'incendi forestal comunicar-ho de forma immediata a través del telèfon 112 -  -  -