Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Des de Dolça Revolució, i en resposta a les diverses sancions imposades pel departament de Salut de la Generalitat a Pàmies per promocionar productes productes pseudocientífics com a remeis per a tractar diverses enfermetats, el passat 11 de juny, un grup de persones acompanyaven a Pàmies en l'entrega de més de 186000 signatures davant el departament de Salut per reclamar la llibertat d'elecció de les teràpies.
Des de Dolça Revolució, i en resposta a les diverses sancions imposades pel departament de Salut de la Generalitat a Pàmies per promocionar productes productes pseudocientífics com a remeis per a tractar diverses enfermetats, el passat 11 de juny, un grup de persones acompanyaven a Pàmies en l'entrega de més de 186000 signatures davant el departament de Salut per reclamar la llibertat d'elecció de les teràpies. -  -  -