Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

En un manifest signat, l'Alianza Residuo Cero fa una crida per implementar un model d'economia circular en el qual tots els envasos puguin conservar el valor dels seus materials i no acabin contaminant el nostre medi natural
En un manifest signat, l'Alianza Residuo Cero fa una crida per implementar un model d'economia circular en el qual tots els envasos puguin conservar el valor dels seus materials i no acabin contaminant el nostre medi natural -  -  -