Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dilluns, 28 de febrer del 2011

Cap a organitzacions baixes en carboni

El càlcul d'emissions és una de les primeres passes que ha de fer tota organització que desitgi reduir la seva petjada climàtica. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) va assessorar durant el període 2008-2010 el programa de càlcul, reducció i compensació de la petjada de carboni del Departament de la Vicepresidència. L?aplicació d?aquest programa permeté a determinades unitats de l?Administració de la Generalitat de Catalunya esbrinar les emissions de gasos amb efecte d?hivernacle (GEH) resultants de la seva activitat.
El càlcul d'emissions GEH, s'emmarcava en el Pla de Sostenibilitat departamental durant el 2008-2010, la següent etapa serà assolir la reducció de les emissions amb l'aplicació de mesures per minimitzar la mobilitat (ús de la videoconferència), optimitzar el transport aeri i terrestre, eliminar totalment el paper blanc, o aplicar mesures d'estalvi energètic a les seus de l'organització. Finalment, tot i que la vertadera neutralitat en carboni encara sigui difícil de garantir, es poden "compensar" les emissions inevitables, propiciant la realització de nous projectes que redueixin emissions de manera permanent i que aportin benefici socials i/o ambientals, com ara instal•lacions d'energies renovables o recuperació de forests. Per garantir l'efectivitat de l'acció, la compensació s'ha de fer a través d'entitats supervisades per algun organisme de control.

La reducció de les emissions de GEH és una més de les accions que tota organització responsable pot endegar per posicionar-se i adaptar-se a un futur que integri els aspectes ambientals. Posar en marxa un programa per calcular, reduir i compensar les emissions que comporta el desenvolupament de la seva activitat és senzill amb eines de càlcul com el Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), el sistema de comptabilitat de gasos d'efecte hivernacle més àmpliament utilitzat a nivell internacional, o les calculadores que faciliten les mateixes companyies dedicades a la compensació d'emissions per a la comptabilització de les pròpies emissions, ja sigui a nivell de domicili o d'empresa.


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
CADS
Consell Assessor per el Desenvolupament Sostenible