Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Territori - Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya

Territori - Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya és un instrument de divulgació i recerca científica que recull tot el bagatge de l'Anuari Territorial de Catalunya que es publica en paper des de 2003 per iniciativa de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT), filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

L'objectiu de l'Observatori és donar a conèixer amb rigor i objectivitat els plans i els projectes que defineixen el futur del territori i el debat públic sobre el model territorial, i facilitar alhora informació assequible adreçada a estudiosos, polítics, tècnics i a la ciutadania en general. Les temàtiques analitzades engloben el medi ambient, les infraestructures, els plans i projectes urbanístics i la política territorial.

Actualment, la base documental de Territori comprèn més de 1.300 referències sobre els plans i projectes territorials desenvolupats a Catalunya entre 2003 i 2010.

Dades de contacte

Email: [email protected]
Persona de contacte: Societat Catalana d'Ordenació del Territori (IEC)
Lloc web: territori.scot.cat


Imatges