Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dimarts, 12 de juny del 2012

El fum dels motors dièsel, en el grup de productes que causen càncer

L'Agència per a la Recerca sobre Càncer (IARC, entitat de l'OMS) ha incorporat avui (12-06-2012) el fum provocat pels motors dièsel en el grup de substàncies carcinogèniques per als humans (grup 1). Fins ara, l'IARC tenia classificat el fum provocat per aquests motors en el grup 2 (probables o possibles causants de càncer en humans). L'avaluació dels experts de l'IARC conclou que hi ha evidències suficients per afirmar que el fum dels motors dièsel causa càncer de pulmó i apunten que hi ha una associació -amb evidències limitades- entre aquest tipus de fum i l'increment del risc de càncer de bufeta.
L'IARC recorda que durant els últims anys s'han introduït millores en els motors dièsel dels automòbils però apunten que aquestes mesures
poden ser encara insuficients i, d'altra banda, destaquen que hi ha molts tipus de motors dièsel (des dels generadors elèctrics fins a les
embarcacions) o països en desenvolupament on aquestes màquines continuen provocant nivells de contaminació perillosa.

Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook